Opšte stanje u pravosuđu i položaj advokata u njemu

Blog članak

“Do sada se pokazala određena vrsta sloge između advokata kada su interesi profesije u pitanju, a interesi profesije se gotovo uvek ili skoro uvek poklapaju sa interesima građana. Protestom iz 2014/2015 godine, advokatura je shvatila da raspolaže značajnom društvenom snagom, čime je dobila na samopouzdanju. To je ujedno dovelo i do toga da ko god da je na vlasti poštuje način na koji mi gledamo na određene probleme iz ove oblasti. Jednako su za taj cilj, boljeg kvaliteta pružanja pravne pomoći građanima, važne i izmene samog Zakona o advokaturi koje se odnose na disciplinski postupak, kako bi se smanjila nelojalna konkurencija.”

Koliko je pravosuđe nezavisno, u kojoj meri uspeva da se odupre pritiscima pod kojima se često nalazi, kako da se umanje nedozvoljeni uticaji na pravosuđe, neke su od tema o kojima je advokat Vladimir Beljanski govorio na okruglom stolu u organizaciji Centra za pravosudna istraživanja dana 9.9.2021. godine.

Kompletno gostovanje možete da pogledate na ovom linku.