Oblasti rada

U čemu možemo da Vam budemo podrška

Opširnije

Osnovni cilj krivičnog postupka jeste da niko nevin ne bude osuđen, a da sam postupak bude sproveden zakonito i pravično. Da bi se postigao taj cilj, neophodna je delotvorna zaštita prava okrivljenog u postupku, koja prvenstveno zavisi od stručnosti i savesnosti njegovog branioca.
Branilac mora da poznaje relevantne propise i sudsku praksu, da ima sposobnost da pažljivo sagleda sve okolnosti slučaja, ali i da ostvari odnos poverenja sa klijentom. Upravo takav pristup neguju advokati iz naše kancelarije, a naše decenijsko iskustvo i odgovoran rad dovode do uspešne odbrane okrivljenog u krivičnom postupku.
Šta radimo

Opširnije

Od trenutka osnivanja pa do prestanka, svako privredno društvo prolazi kroz brojne izazove. Postupak osnivanja, promene vlasničkih struktura, zaključivanje raznih pravnih poslova od značaja za društvo, samo su neki od zahteva koji stvaraju značajne poteškoće članovima društva.
Takvi izazovi zahtevaju efikasno i stručno reagovanje, ali i poznavanje specifičnih poslovnih potreba i zahteva tržišta. Zato je naš tim sastavljen od advokata koji će svojim iskustvom, marljivim radom i integrativnim pristupom uspeti da odgovore na rastuće potrebe i zahteve svakog klijenta.

Opširnije

Radni odnos, kao osnovni pojam radnog prava, predstavlja pravni odnos između zaposlenog i poslodavca. Zaštita prava zaposlenih, kao i zaštita zakonitih interesa poslodavaca podrazumevaju detaljno poznavanje propisa koji regulišu tu oblast.
Borba protiv diskriminacije i zlostavljanja na radu, zasnivanje i prestanak radnog odnosa, kao i uloga medijacije u rešavanju radnopravnih sporova, samo su neka od aktuelnih pitanja modernog radnog prava kojima se advokati iz naše kancelarije bave svakodnevno. Pitanjima radnog prava pristupamo odgovorno i analitično, te posedujemo veliko iskustvo u zastupanju klijenata u radnim sporovima.

Opširnije

Ugovori i vanugovorna odgovornost za štetu najčešći su izvori prava i obaveza pojedinaca. Dok ugovorni odnosi nastaju saglasnošću volja, odgovornost za štetu nastaje van sfere volje pojedinca. Međutim, ono što ih spaja jeste da tako stečena prava i obaveze nužno utiču na imovinu pojedinaca.
Neophodan je promišljen i vešt pristup kompleksnim pitanjima koja se javljaju kako prilikom zaključenja, izvršenja i tumačenja ugovora, tako i prilikom postavljanja odštetnog zahteva, njegovog ostvarivanja i vođenja sudskih postupaka u tom cilju. Advokati iz naše kancelarije neguju takav pristup i konstantno šire spektar svojih znanja, što im pomaže da zajedno sa svojim klijentima pronađu prave odgovore.

Opširnije

U osnovi obe ove oblasti prava se nalazi porodica, s tim što porodično pravo reguliše odnose za života, a nasledno pravo za slučaj smrti. Odnosi u koje stupamo i odluke koje donosimo tokom čitavog života imaju dugoročne porodičnopravne, ali i imovinskopravne posledice, čak i dugo nakon njegovog završetka.
Iako se u ovim pitanjima ljudi često vode emocijama, stručan savet iskusnog advokata je neophodan radi ispravnog sagledavanja svih aspekata Vaših odluka i sprečavanja eventualnih negativnih posledica koje one mogu da nose sa sobom. Advokati iz naše kancelarije Vam svojom stručnošću, pažljivim pristupom i strpljenjem mogu pomoći da donesete prave odluke.

Opširnije

Pristup informacijama i njihov slobodan protok predstavljaju preduslov postojanja modernog demokratskog društva. Pojam medija se kontinuirano menja, javljaju se nove platforme i servisi za emitovanje informacija. Imperativ novinarske profesije jeste objavljivanje informacija koje su proverene, pravovremene i potpune.
Informacije koje su objavljene u medijima mogu da povrede prava ili legitimne interese lica na koja se odnose i kao takve predstavljaju povod za pokretanje sudskih sporova. Poštovanje obaveze novinarske pažnje predstavlja centralno pitanje gotovo svih medijskih sporova. Advokati naše kancelarije poseduju bogato iskustvo u zastupanju novinara i novinarskih udruženja, kao i u zastupanju lica na koja se odnose objavljene informacije.

Opširnije

Svaki pojedinac u modernom društvu uživa širok spektar ljudskih prava, koja ne smeju da mu budu uskraćena. Uloga advokata je, osim što vodi računa o najboljim interesima svog klijenta, i da u svakom momentu postupka pazi da se poštuju sva garantovana prava klijenta.
Ljudska prava prožimaju sve oblasti prava, ali poštovanje nekih prava kao što su pravo na pravično suđenje i pravo na delotvoran pravni lek, imaju poseban značaj u krivičnim postupcima. Zato posebnu pažnju obraćamo na ovu oblast i imamo veliko iskustvo i uspešne rezultate u postupcima za zaštitu ljudskih prava naših klijenata pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.