Moramo pružati otpor, makar bilo uzaludno

Blog članak

“Poslušnost je ovde uvek bila najbolji put za napredovanje. Ulogu u takvim aktivnostima svakako imaju i advokati. Kad govorimo o korupciji najčešće se misli na davanje i primanje mita, odnosno konkretnu materijalnu korist, lukrativne motive i potkupljivanje. Korupcija je daleko više prisutna u svojim drugačijim pojavnim oblicima, a to je trgovina uticajem i činjenje “usluga” jer se onome ko tako postupi otvaraju nove perspektive ili mu se bar neće vaditi “kosturi iz ormana”.”

Osvrt advokata Vladimira Beljanskog na negativne trendove u srpskom pravosuđu, predstojeće promene Ustava, o uticaju politike na sudstvo i tužilaštvo, u intervjuu za portal Javni servis od dana 13.8.2021. godine, možete da pročitate na ovom linku.