Slučaj prebijanja dečaka na protestima 2020. godine u Novom Sadu

Blog članak

“Ovo je jedan vrlo redak predmet koji ima više specifičnosti. Pre svega to je dužina vremena koja je potrebna tužilaštvu da pozove oštećenog i da ga ispita u svojstvu svedoka kako bi čuli od njega šta se zaista dogodilo. 

Druga specifičnost je upravo to prebacivanje predmeta iz jednog u drugo tužilaštvo, ali postoji još jedna vrlo zanimljiva specifičnost, a to je da je tužilaštvo nedavno uputilo dopis Advokatskoj komori Srbije sa pitanjem da li je protiv mene kao advokata, punomoćnika oštećenog, pokrenut neki disciplinski postupak u Advokatskoj komori Srbije.

Ja to ne mogu da tumačim na bilo koji način, osim na pokušaj pritiska na advokata koji zastupa oštećene u ovakvom predmetu.”

Snimak kompletnog osvrta advokata Vladimira Beljanskog za N1 televiziju, od dana 7.7.2021. godine povodom slučaja prebijanja dečaka na protestima 2020. godine u Novom Sadu. možete da pogledate na ovom linku.