Ćutanje kao prihvaćeni sistem vrednosti je pristajanje na izbor lošeg

Blog članak

“Kada sudije i tužioci budu znali da njihove karijere ne zavise od političke volje, nego od njihove stručnosti i drugih ličnih kvaliteta, onda ćemo sigurno imati više primera učestvovanja u javnom životu. Javno istupanje je od ogromnog društvenog značaja, a sloboda pojedinca da to čini sa mesta sudije ili tužioca je neophodna za razvoj demokratije, kulture i određuje paradigmu cele nacije. To je izbor između laži i istine, slobode i ropstva, dobrog i zlog. 

Ćutanje kao prihvaćeni sistem vrednosti je pristajanje na izbor lošeg. Istovremeno, vlast daje primer kakav odnos ima prema sudijama koji se usuđuju da javno govore, čime dodatno obeshrabruje, ali i otkriva svoje viđenje moderne Srbije.”

Kritički osvrt advokata Vladimira Beljanskog na nezavidan položaj advokata u pravosuđu, politički uticaj na pravosuđe i aktuelne sudske predmete u vezi sa organizovanim kriminalom, možete u celini da pročitate u intervjuu koji je dana 18.8.2021. godine dao za list “Vreme” na ovom linku.