Čuvajte se mišljenja o mišljenju

Blog članak

“Ko za informaciju od javnog značaja upotrebi pogrdnu reč i kaže da je notorna laž, a afirmativno mišljenje o njoj (ili čak mišljenje o bilo čemu drugom) nazove ludošću ili sumanutom i bezočnom političkom manipulacijom, mada se i jedno i drugo kod nas događa po više puta dnevno, rizikovao bi da bude krivično gonjen i osuđen, a time i stigmatizovan kao učinilac krivičnog dela, sa nizom pravnih posledica koje osuđivanost može da prouzrokuje.”

O predloženim izmenama Krivičnog zakonika u pogledu krivičnih dela prinuda, ugrožavanje sigurnosti i sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa dana 21.10.2021. godine advokat Slobodan Beljanski je  pisao u autorskom tekstu za sajt “Peščanik”.

Kompletan tekst možete da pročitate na ovom linku.

Advokat

Slobodan Beljanski

još od
Slobodana