naš tim

Stefan

Dulić

Advokat

Biografija

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2015. godine i odmah započeo advokatsko-pripravnčku vežbu kod advokata Vladimira Beljanskog.

Master studije prava završio je s najvišom prosečnom ocenom 2017. godine odbranom rada na temu Pravo prodavca na raskid ugovora o prodaji u međunarodnom i domaćem pravu.

Advokat je u okviru kancelarije Beljanski od 2018. godine. 

Polja njegovog užeg profesionalnog usmerenja su odbrana klijenata u krivičnim postupcima i savetovanje klijenata u oblastima privrednog i obligacionog prava. U dosadašnjem radu je kao branilac učestvovao u odbrani kllijenata u više postupaka pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu u krivičnim postupcima povezanim sa poslovanjem u privredi.

Prošao je osnovnu obuku za posrednike – medijatore i stekao dozvolu za posredovanje Ministarstva pravde Republike Srbije 2021. godine.

Tokom osnovnih i master studija učestvovao je na više prestižnih međunarodnih takmičenja iz oblasti međunarodnog javnog prava, privrednog prava i međunarodne trgovinske arbitraže.

Učestvovao je na regionalnoj konfrenciji o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela koja je održana u Sarajevu 2018. godine u organizaciji Regionalne anti-korupcijske inicijative (RAI) i AIRE centra.

Govori engleski jezik.

Ostali članovi

tima

Advokat

Slobodan Beljanski

Advokat

Vladimir Beljanski

Advokatski Pripravnik

Angelina Ilić