naš tim

Bojan

Papić

Advokat

Biografija

Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na katedri za krivično pravo iste visokoškolske ustanove stekao je i zvanje master pravnika, odbranivši završni rad na temu "Prava branioca na glavnom pretresu u krivičnom postupku". Tokom završne godine studija prava bio je angažovan u radu kancelarije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.

Timu Advokatske kancelarije Beljanski priključio se 2013. godine, od kada je i član Advokatske komore Vojvodine. 

Pravashodno je angažovan u krivičnim postupcima kao branilac okrivljenih, ali i kao punomoćnik fizičkih i pravnih lica oštećenih krivičnim delima, oštećenih kao tužilaca (supsidijarnih tužilaca) i privatnih tužilaca. 

Pored odbrane i zastupanja klijenata u opštem krivičnom postupku, angažovan je u radu na posebnim krivičnim procedurama poput postupaka za ostvarivanje prava lica neosnovano lišenih slobode ili neosnovano osuđenih, ali i u procedurama regulisanim supsidijarnim krivičnim zakonodavstvom, kao što su postupci ekstradicije (izručenja), oduzimanja imovine proistekle iz krivičih dela i dr. 

Poseduje sertifikate za odbranu i zastupanje maloletnih lica u krivičnim postupcima. 

Zastupa klijente u postupcima za zaštitu ljudskih prava, kao što su postupci pred Evropskim sudom za ljudska prava, Ustavnim sudom, Zaštitnikom građana, u postupku azila,...

Koautor je stručnih priručnika - Vodič za branioce po službenoj dužnosti (2016) i Vodič za okrivljenog kroz krivični postupak i njegov odnos sa braniocem po službenoj dužnosti (2016), u izdanju Helsinškog odbora za ljudska prava. 

Potpredsednik je sekcije Mladi advokati Vojvodine pri Advokatskoj Komori Vojvodine i jedan od predstavnika Advokatske komore Vojvodine u Međunarodnoj asocijaciji mladih advokata (AIJA). Delegat je u Skupštini Advokatske komore Srbije i u Skupštini Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu.  
Govori engleski jezik.

Ostali članovi

tima

Advokat

Slobodan Beljanski

Advokat

Stefan Dulić

Administrativni Saradnik

Branislava Timotijević