naš tim

Milica

Lalić-Mrazek

Advokat

Biografija

Upisana je u Advokatsku komoru Vojvodine 2004. godine, sa sedištem kancelarije u Novom Sadu. Pripravničku praksu je završila u Okružnom sudu u Novom Sadu, a nakon toga nastavlja rad kao advokat. 

Oblasti njenog rada jesu imovinsko-pravni odnosi, radno pravo, porodično i nasledno pravo, kao i zastupanje privrednih društava, javnih preduzeća i fizičkih lica u svim postupcima pred sudovima i ostalim državnim organima. Zastupa privredna društva u upravnim postupcima i sporovima, najčešće u poreskoj oblasti, a fizička i pravna lica u postupcima pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.  Sastavlja sve vrste ugovora između fizičkih i/ili pravnih lica.

Za odbranu maloletnika i zastupanje maloletnih oštećenih u krivičnim postupcima sertifikovana je od 2006. godine, a pitanja prava deteta, prestupništva mladih i postupanje sa maloletnim učiniocima krivičnih dela predstavljaju posebno polje njenog interesovanja.

Stekla je dozvolu za posredovanje Ministarstva pravde Republike Srbije, nakon što je prošla osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Upisana je u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije od 2019. godine.

Aktivno učestvuje u radu organa Advokatske komore Vojvodine, kao delegat u skupštini Advokatske komore Vojvodine i član Izvršnog odbora Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu.

Usavršavala se na temu veštačenja radne sposobnosti, uloge veštaka u medicinskom pravu, a u cilju usavršavanja u oblasti ljudskih prava i njihove zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava, pohađala je niz sertifikovanih seminara, kao i studijski program na Univerzitetu u Firenci.

Učestvovala je u brojnim seminarima i projektima u svojstvu organizatora i predavača u oblasti izbornog prava, parlamentarizma, lobiranja i gradjanskih inicijativa, kao i na brojnim seminarima sa tom tematikom, kao i u više posmatračkih misija na izborima u zemlji i inostranstvu.

Govori engleski jezik.


Ostali članovi

tima

Advokat

Bojan Papić

Advokat

Slobodan Beljanski

Advokat

Jana Nešković