naš tim

Srđan

Hromiš

Advokatski Pripravnik

oblasti rada
No items found.
Linkedin

Biografija

Diplomirao je 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9.11, a masterirao 2021. godine sa prosečnom ocenom 10, odbranivši master tezu na temu Efektivnost zaštite ljudskih prava u međudržavnim sporovima pred Evropskim sudom za ljudska prava

Jedan semestar studija je proveo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Valensiji, Španija, kao stipendista Erasmus+ programa.

Advokatski je pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Beljanski od februara 2021. godine.

Na fakultetu je učestvovao i u značajnom broju vannastavnih aktivnosti. Bio je asistent urednika studentskog lista Pravnik. Učestvovao je na takmičenjima u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava i Međunarodnim krivičnim sudom, kao i takmičenjima u besedništvu, gde je ostvario zapažene rezultate.

Pored akademskog angažovanja, ima bogato volontersko iskustvo. Trenutno je član nadzornog odbora Krovne organizacije mladih Srbije i mladi evropski ambasador u okviru Regionalnog komunikacijskog programa EU, koji sprovodi Generalni direktorat Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju. Obavljao je više upravljačkih funkcija i učestvovao u velikom broju konferencija različitih formata u Srbiji i inostranstvu u okviru udruženja Evropski parlament mladih Srbije i Evropskog udruženja studenata prava.

Bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, fondacije Konrad Adenauer i fondacije Privrednik. 

Govori engleski, španski i ruski jezik.

Ostali članovi

tima

Advokat

Vladimir Beljanski

Advokatski Pripravnik

Angelina Ilić

Advokat

Milica Lalić-Mrazek