naš tim

Angelina

Ilić

Advokatski Pripravnik

oblasti rada
No items found.
Linkedin

Biografija

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2021. godine sa prosečnom ocenom 9.72, a advokatski je pripravnik kod advokata Beljanski Vladimira od marta 2021. godine.

Tokom studija usavršavala se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nijmegenu - Holandija i Pravnom fakultetu Univerziteta u Salzburgu - Austrija, uspešno okončavši programe Međunarodnog privatnog prava u okviru Evropske Unije i Evropskog privatnog prava.

Na fakultetu je učestvovala u značajnom broju vannastavnih aktivnosti. Bila je urednik elektronskog izdanja lista „Pravnik“. Uspešno je savladala pravne module u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine, Pravne klinike za izbegličko pravo i Pravne klinike za borbu protiv trgovine ljudima. Učestovala je u više programa organizovanih od strane fakultetskog Centra za simulaciju suđenja u oblasti privatnog i međunarodnog prava.

Bila je učesnik na više međunarodnih i regionalnih takmičenja u oblasti međunarodne investicione arbitraže, zaštite ljudskih prava i međunarodnog krivičnog prava, ostvarivši sa svojim timom zapažene rezultate. Posebno vredno pomena jeste osvojeno treće mesto u ukupnom plasmanu na takmičenju u simulaciji suđenja za investicionu arbitražu - Frankfurt Investment Arbitration Moot Court.

Uspešno je okončala i programe praktične nastave u oblasti krivičnog procesnog prava i građanskog procesnog prava u Osnovnom, Višem i Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Osnovnom, Višem i Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Bila je učesnik konferencije “Pravo intelektualne svojine", organizovane u okviru Beogradske konferencije pravnika.

Govori engleski i italijanski jezik.

Ostali članovi

tima

Advokat

Slobodan Beljanski

Advokat

Vladimir Beljanski

Administrativni Saradnik

Branislava Timotijević