Advokat
Stefan Dulić

Stefan Dulić diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2015. godine. Iste godine započinje obavljanje advokatsko-pripravničke vežbe kod advokata Vladimira Beljanskog. Master studije prava završio je sa najvišom prosečnom ocenom 2017. godine odbranivši rad na temu „Pravo prodavca na raskid ugovora o prodaji u međunarodnom i domaćem pravu“. Tokom osnovnih i master studija učestvovao je na više prestižnih međunarodnih takmičenja iz oblasti međunarodnog javnog prava, korporativnog prava i međunarodne trgovinske arbitraže na kojima je, zajedno sa kolegama, ostvario zapažene rezultate od kojih posebno može da se istakne drugo mesto u kategoriji tuženog na međunarodnom takmičenju Telders International Law Moot Court Competitionkoje se održava u Hagu, kao i nagrada za ulazak među najbolje timove na takmičenju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot koje se održava u Beču.

U toku 2018. godine učestvovao je na regionalnoj konferenciji o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela koja je održana u Sarajevu u organizaciji Regionalne anti-korupcijske inicijative (RAI) i AIRE centra. Advokat je u okviru Zajedničke advokatske kancelarije Beljanski od 2018. godine. Polja užeg profesionalnog interesovanja su odbrana u krivičnim postupcima u oblasti privrednog i finansijskog kriminala i zastupanje pravnih licau radnopravnim odnosima, te savetovanje pravnih lica u oblasti privrednog prava. Tečno govori engleski i uči nemački jezik.