Advokat
Jelena Stanić

Jelena Stanić je upisana u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine od 2011. godine sa sedištem kancelarije u Novom Sadu. Advokatsko pripravničku vežbu obavila je kod advokata Beljanski Vladimira u Novom Sadu. Pre advokature radila je u nevladinoj organizaciji Centar za slobodne izbore i demokratiju i bila angažovana u više nevladinih organizacija radeći na brojnim projektima za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, izbornog prava, zaštitu i unapređenje rodne ravnopravnosti i dr. U kancelariji advokata Beljanski Slobodana i Beljanski Vladimira počela je sa radom kao saradnica 2003. godine, gde nakon obavljene advokatsko pripravničke vežbe nastavlja sa radom u advokaturi.

Stekla je sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje oštećenih maloletnika u krivičnom postupku. Zastupa fizička lica, privredna društva i javna preduzeća u sudskim postupcima. Pretežnu delatnost čine parnični postupci iz oblasti građanskog prava, radni sporovi, sporovi iz oblasti javnog informisanja i medija, postupci pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Dana 06.03.2019. god. stekla je dozvolu za posredovanje u rešavanju sporova i upisana u registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.