Advokat
Slobodan Beljanski

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 1969. godine advokat je u Novom Sadu. Bio je predsednik Advokatske komore Vojvodine tokom tri mandata (1998-2007), a u dva mandata član Upravnog odbora Međunarodne unije advokata i njen predstavnik za Srbiju. Bio je predsednik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Vojvodine, glavni i odgovorni urednik časopisa za pravnu teoriju i praksu “Glasnik AKV”, član redakcije Revije za kriminologiju i krivično pravo, član Saveta Arhiva za društvene i pravne nauke i član Etičkog komiteta Udruženja pravnika Srbije.

Bio je prvi predsednik Saveta za borbu protiv korupcije (2001-2002), a potom član i predsednik Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa (2005-2010) i član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije (2010-2013). Deset godina bio je u Novom Sadu predsednik Odbora za polaganje pravosudnog ispita, a u poslednje četiri godine i predsednik Komisije za polaganje advokatskog ispita. Dekan je Akademije Advokatske komore Vojvodine. Objavio je više desetina radova iz oblasti krivičnog prava, antropologije i pravne teorije. Autor je pet knjiga i koautor još nekoliko knjiga, priručnika i Komentara ZKP.