Advokat
Vladimir Beljanski

Vladimir Beljanski je advokat od 1999.godine. Bavi se advokaturom na području Vojvodine i Beograda sa sedištem kancelarije u Novom Sadu. Bio je član Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine od 2007. do 2014. godine, a od tada je član Upravnog odbora advokatske komore Srbije. Značajni deo profesionalnog angažovanja je usmeren na odbrane u krivičnim postupcima povezanim sa poslovanjem u privredi, a bio je branilac i u velikom broju postupaka za ratne zločine, organizovani kriminal i druga teška krivična dela. Zastupa veliki broj privrednih društava, javnih preduzeća i fizičkih lica.

Predavač je na Akademiji Advokatske komore Srbije, a u poslednjih 10 godina učestvovao je kao predavač na velikom broju seminara, savetovanja i konferencija iz oblasti krivičnog prava i ljudskih prava. Bio je punomoćnik u prvom presuđenom predmetu protiv Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Završio je specijalsitičke obuke iz oblasti humanitarnog prava u organizaciji Švadske advokatske komore, Internacionalne advokatske komore, ICTY, Ministarstva pravde i Fonda za humanitarno pravo, kao i iz oblasti medijskog prava na Univerzitetu Oksford.

Od 2017. godine je predsednik Advokatske komore Vojvodine.