Kontakt

Adresa:
21000 Novi Sad
Ul. Miroslava Antića 7

Tel./fax:
+381/21/6623 436
+381/21/6619 048

E-mail: office@beljanski.rs
Website: www.beljanski.rs

Radno vreme: svakog radnog dana od 8-16h

Advokati:
Slobodan Beljanski – slobodan.beljanski@beljanski.rs

Vladimir Beljanski  – vladimir.beljanski@beljanski.rs

Milica Lalić-Mrazek  – milica.lalic-mrazek@beljanski.rs

Jelena Stanić – jelena.stanic@beljanski.rs

Bojan Papić – bojan.papic@beljanski.rs

Jana Nešković – jana.neskovic@beljanski.rs

Veljko Milić – veljko.milic@beljanski.rs

Stefan Dulić – stefan.dulic@beljanski.rs