Politika privatnosti 

Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja na sajtu Zajedničke advokatske kancelarije Beljanski (dalje: ZAK Beljanski) i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa relevantnim propisima u oblasti zaštite ličnih podataka. Samim slanjem upita preko kontakt formulara na Kontakt stranici, Vi prihvatate ovu Politiku privatnosti, kao i Pravila korišćenja koji su istaknuti na sajtu.

Ova Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama, kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, a vezano za pretraživanje sajta ZAK Beljanski.

Podaci koje prikupljamo o Vama

Ukoliko nas kontaktirate slanjem upita preko kontakt formulara na Kontakt stranici, slanjem elektronske poruke na email office@beljanski.rs, office@beljanskilawoffice.rs ili na društvene mreže, možemo dobiti informacije koje odlučite da podelite sa nama.

S druge strane, kada posetite naš sajt, možemo automatski prikupiti i pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja. U pitanju su informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija. Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.


Zašto i kako koristimo Vaše podatke

Sve navedene podatke o Vama prikupljamo i obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta, odgovora na Vaše upite poslate preko kontakt formulara na Kontakt stranici ili elektronske poruke upućene na email office@beljanski.rs, office@beljanskilawoffice.rs, ili na društvene mreže. 

Pored toga, Vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Po istom osnovu možemo obrađivati Vaše podatke u slučaju eventualnih zloupotreba, kao i njihovih sprečavanja. 

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.


Koja su vaša prava?

Ovim putem Vas informišemo da prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: ZZPL) imate sledeća prava:

  • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
  • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
  • pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
  • pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
  • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
  • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
  • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka,
  • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatrate da su Vam prava povređena.

U cilju ostvarivanja navedenih prava, možete nas kontaktirati putem naših email adresa - office@beljanski.rs ili office@beljanskilawoffice.rs.

Ukoliko iskoristite Vaše pravo na opoziv pristanka, to neće uticati na dopuštenost obrade podataka koja je izvršena na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva. Nakon opoziva pristanka, Vaši podaci će se trajno uništiti.

Izmene i dopune Politike privatnosti i njeno stupanje na snagu

ZAK Beljanski zadržava pravo da bez najave povremeno izmeni ili dopuni Pravila privatnosti. O važnim izmenama i dopunama ZAK Beljanski može obavestiti korisnike putem emaila ili objavljivanjem na ovoj prezentaciji. Korišćenjem bilo kog sadržaja ovog sajta smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 28.12.2021. godine.