Advokat
Milica Lalić – Mrazek

Milica Lalić-Mrazek je upisana u Advokatsku komoru Vojvodine 2004. godine, sa sedištem kancelarije u Novom Sadu. Pripravničku praksu je završila u Okružnom sudu u Novom Sadu. Oblasti njenog rada su imovinsko, radno pravo, porodično pravo kao i zastupanje privrednih društava, javnih preduzeća i fizičkih lica u svim postupcima pred sudovima i ostalim državnim organima. Od 2006. godine ima licencu za odbranu maloletnika i zastupanje maloletnih oštećenih u krivičnim postupcima. Zastupa privredna društva u upravnim postupcima i sporovima, najčešće u poreskoj oblasti.

Znanja i iskustva iz oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda, a posebno izbornog prava, stekla je u nevladinim organizacijama kao koordinatorka Centra za slobodne izbore i demokratiju i član Centralne izborne komisije za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, učešćem u posmatračkim misijama i na brojnim obukama i seminarima na međunarodnom nivou. U cilju usavršavanja u oblasti ljudskih prava i njihove zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava, pohađala je niz sertifikovanih seminara, kao i studijski program na Univerzitetu u Firenci.

Dana 06.03.2019. god. stekla je dozvolu za posredovanje u rešavanju sporova i upisana u registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.