Sudski tumač
Marija Beljanski

Sudski tumač za italijanski jezik – stalni saradnik advokatske kancelarije Beljanski.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine. Od 2001. godine je sudski tumač za italijanski jezik.