Advokat Vladimir Beljanski govorio je za list Dnevnik o najavama za uvođenje kazne doživotnog zatvora

Advokat Vladimir Beljanski izjavio je za novosadski list “Dnevnik” da bi, pre uvođenja kazne doživotnog zatvora za ubice i silovatelje dece, trebalo videti koliko često se pojavljuju povratnici i za koja dela kao i da da bi trebalo razmotriti da li se može napraviti veza povratnika i blage ranije osude. Takođe je naglasio da bi trebalo sagledati da li su blage kazne izrečene u ranijim postupcima posledica zakona koji je predvideo niske kazne za ta krivična dela ili su posledica blage kaznene politike u sudovima ili pak nedovoljnog kvaliteta dokaza za otežavajuće okolnosti koje treba da obezbedi Tužilaštvo.

Beljanski je podsetio i da ova vrsta kazne mora biti podvrgnuta mogućnosti kasnijeg ublažavanja, odnosno uslovnog otpusta jer je je Evropski sud za ljudska prava zauzeo stav da je doživotni zatvor bez takve mogućnosti – povreda osnovnih ljudskih prava.

Takođe je izjavio i da se na izvršenje krivičnih dela učinioci odlučuju s idejom da neće biti okrivljeni i uhvaćeni, odnosno da neće biti izloženi sudskom postupku kao okrivljeni, te da je visina kazne na poslednjem mestu.

Celu izjavu advokata Vladimira Beljanskog možete pročitati na sajtu Dnevnika.