Advokat Slobodan Beljanski učestvovao je u izradi studije “Ustavni položaj sudske vlasti – analiza i preporuke za izmene”

Studija pod nazivom „Ustavni položaj sudske vlasti – analiza i preporuke za izmene“ rezultat je timskog rada eksperata Centra za pravosudna istraživanja. Napisana za potrebe Misije OEBS-a u Srbiji, studija obuhvata četiri tematske celine. Prva je posvećena razmatranju ustavnog položaja sudova u okviru organizacije državne vlasti, njihovim međusobnim odnosima i načelima koja ih određuju u sistemu podele vlasti. Sledeća oblast istraživanja odnosi se na položaj suda i sudija,a nakon toga dolazi celina posvećena izboru, trajanju i prestanku funkcije sudije. U okviru poslednje tematske celine analizaran je Visoki savet sudstva u svetlu statusa i nadležnosti koje ima, kao i izbora, razrešenja i mandata njegovih članova. Slobodan Beljanski priredio je drugu tematsku celinu koja se odnosi na položaj suda i sudija.

Celu studiju možete pročitati na internet stranici Centra za pravosudna istraživanja.